Chính sách Bảo mật này mô tả cách thông tin cá nhân của bạn được thu thập, sử dụng và chia sẻ khi bạn truy cập hoặc mua hàng từ Quynuni.com
THÔNG TIN CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP
Khi bạn truy cập trang web, chúng tôi tự động thu thập một số thông tin nhất định về thiết bị của bạn, bao gồm thông tin về trình duyệt web, địa chỉ IP. Ngoài ra, khi bạn duyệt trang web, chúng tôi thu thập thông tin về các trang web hoặc sản phẩm riêng lẻ mà bạn xem, những trang web hoặc cụm từ tìm kiếm nào đã giới thiệu bạn đến trang web và thông tin về cách bạn tương tác với trang web. Chúng tôi gọi thông tin được thu thập tự động này là “Thông tin thiết bị”.
Ngoài ra, khi bạn mua hàng hoặc cố gắng mua hàng qua trang web, chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin nhất định từ bạn, bao gồm tên, địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, thông tin thanh toán (bao gồm cả số thẻ tín dụng), địa chỉ email và số điện thoại. Chúng tôi gọi thông tin này là “Thông tin đặt hàng”.
Khi chúng tôi nói về “Thông tin cá nhân” trong Chính sách quyền riêng tư này, chúng ta đang nói về cả Thông tin thiết bị và Thông tin đặt hàng.
CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?
Chúng tôi sử dụng thông tin đặt hàng để thực hiện bất kỳ đơn hàng nào được đặt qua trang web (bao gồm xử lý thông tin thanh toán của bạn, sắp xếp vận chuyển và cung cấp cho bạn hóa đơn hoặc xác nhận đơn hàng). Ngoài ra, chúng tôi sử dụng thông tin đặt hàng này để:
- Giao tiếp với bạn.
- Kiểm tra các tìm rủi ro tiềm ẩn hoặc gian lận của đơn hàng
CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN                    
Chúng tôi chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với các bên thứ ba để sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn được như mô tả ở trên.                     
Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn để tuân thủ luật và quy định hiện hành, để đáp ứng mọi vấn đề liên quan đến kiện cáo, lệnh khám xét hoặc yêu cầu hợp pháp khác đối với thông tin mà chúng tôi nhận được hoặc để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.                    
KHÔNG THEO DÕI                    
Xin lưu ý rằng chúng tôi không thay đổi các hoạt động thu thập và sử dụng dữ liệu của Trang web khi chúng tôi thấy tín hiệu Không theo dõi từ trình duyệt của bạn.                    
QUYỀN LỢI CỦA BẠN                    
Bạn có quyền truy cập thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn và yêu cầu chỉnh sửa, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn muốn thực hiện quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ bên dưới.                    
Ngoài ra, chúng tôi cũng lưu ý rằng chúng tôi đang xử lý thông tin của bạn để thực hiện các hợp đồng mà chúng tôi có thể có với bạn (ví dụ: nếu bạn đặt hàng qua trang web), hoặc để theo đuổi lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi được liệt kê ở trên. Ngoài ra, xin lưu ý rằng thông tin của bạn sẽ được chuyển ra bên ngoài Việt Nam.                    
LƯU TRỮ DỮ LIỆU                    
Khi bạn đặt hàng qua Trang web, chúng tôi sẽ lưu giữ Thông tin đặt hàng của bạn trong hồ sơ của chúng tôi trừ khi và cho đến khi bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin này.                    
NHỮNG THAY ĐỔI                    
Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian để phản ánh, ví dụ, các thay đổi đối với hoạt động của chúng tôi hoặc vì các lý do hoạt động, pháp lý hoặc quy định khác.                    
TRẺ VỊ THÀNH NIÊN                    
Trang web không dành cho các cá nhân dưới 13 tuổi.                    
MỌI THẮC MẮC KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ:                    
Đồng phục và Thời trang QUYN                    
Website:Quynuni.com
Email: [email protected]                    
Điện thoại: 0917.317.617                    
Địa chỉ: 379 Trần Hưng Đạo - TP Thái Bình - Tỉnh Thái Bình                     
              32 Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội